Suverent kaldest i Norge, og snart blir det mye verre: – Bare å ta longsen på

Kulda har funnet finnmarkingene. Og dataene er tydelige: Dette er ikke normalt.