Demenstilbudet på Nordmo gård lever farlig: – En katastrofe om det blir lagt ned

Kirsten Greiner Ovesen mener det er en katastrofe dersom kommunen legger ned tilbudet for de demenssyke på Nordmo gård på Holmfoss.