Knut Mortensen ble valgt til ny leder. Men tilgang til den politiske møteportalen får han ikke

Han ønsket tilgang til møteportalen for å gjøre jobben som leder i kontrollutvalget. Men kommuneledelsen sier nei på grunn av taushetsplikten. Ekspert i offentlig forvaltning mener at taushetsplikten ikke kan hindre Mortensen i å kreve innsyn på egen hånd.