Går mot nedlegging av denne

Nikkelverket som forurenser mer enn noen annen industri i Arktis ligger an til å bli stengt i overskuelig framtid.