På Bugøynes er den yngste fiskeren 48 år - det vil de gjøre noe med

Nå ønsker fiskere et tett samarbeid med kommunen og fiskerne for å finne en løsning på at de unge ikke ønsker å drive med fiskeri i bygda.