– Økningen i egenandelene for praktisk bistand er veldig urettferdig. Det må bli slutt på å påføre de aller svakeste blant oss de tøffeste økonomiske børene

Medlemmene Nina Danielsen og Knut Mortensen i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Sør-Varanger kommune synes rådmannen foreslår en urettferdig økning i egenandeler for praktisk bistand.