– Barn finner gjerne løsninger der voksne ser problemer

Klima er i sentrum når Miljøagentene går i gang med prosjekt klimakokker. Totalt 5000 kokkespirer rundt om i Norge skal i gang med en klimasmart kokkekamp for barn der det gjelder å ta bærekraftige matvalg i hverdagen.