– Når man leser de siste ukenes avisoverskrifter så kan man få inntrykk av at sykehuset er farlig for pasienter. Det er det ikke

Overlegene Helge Søndenå ved medisin og Vibeke Danielsen ved røntgen ved Kirkenes sykehus sier klart i fra. – Sykehuset er godt, både for de ansatte og pasientene.