Over halve bygda stemte på Senterpartiet. Nå vil de ha hjelp til å unngå "en katastrofe"

I flere måneder har det pågått et arbeid for å sikre veien til og fra Jakobsnes bedre. Beboerne som jevnlig kjører den tidligere så rasutsatte veien er godt fornøyd. Men fortsatt mener innbyggerne bygda er truet og ber hjelp fra sine folkevalgte.