– Dere må begynne på Restaurant og matfag. Dette er den beste linja på hele skolen

Jonas Raab (16) går VG1 på Restaurant og matfag ved Kirkenes videregående skole. Han drev utstrakt rekrutteringsarbeid da tiendeklassinger fra Kirkenes kom til skolen onsdag.