Bygda har mistet skole og alt av butikker. Her legger de en plan som kan gi nytt liv

May Torild Karikoski er redd bygda holder på å dø ut. Hun og helselaget har søte planer for hvordan Neiden kan få nødvendige arbeidsplasser.