Her er regninga: Så mange millioner brukte vegvesenet på havna som ikke ble noe av

– Ingen ønsker å planlegge for skuffen, konstaterer vegvesenets regionsjef.