– Jeg likte ikke tonen til rådmannen og måten hun fremla dette på. Jeg ble skuffet og overrasket

Rådmann Nina Bordi Øvergaard vil gi de barnevernsansatte munnkurv. Det sa hun da hun redegjorde for barnevernsskandalen i kommunestyret onsdag. En tidligere ansatt i tjenesten reagerer kraftig på uttalelsen og sier at de har forsøkt å si fra, men er ikke blitt hørt.