– Må det skje en ny dødsulykke før noe blir gjort?

Flere småbarnsfamilier i Kirkenes er bekymret for barnas sikkerhet i sentrum. Må det skje en ulykke før Statens vegvesen gjør noe med trafikksikkerheten i sentrumsgatene, spør de.