Gå til sidens hovedinnhold

Flere oppsøker krisesenteret: – Får man mindre å gjøre gir det bekymring og går ut over dem som er hjemme, både når det gjelder økonomi og vold

Artikkelen er over 5 år gammel

Norasenteret har i år hatt økning i antall barn som har vært innom senteret.

I fjor var det totalt 27 barn, 23 kvinner og tre menn som kontaktet senteret. Til sammen ble det 2.322 liggedøgn. Hittil fra januar til juni i år er det allerede 27 barn som har vært innom senteret og ti kvinner, ingen menn. Liggedøgnet er på 1418 døgn.

– Vi vet ikke hvorfor det er en økning. Men vi tror vi blir bedre kjent og fagpersoner i kommunene er blitt bedre kjent med oss, sier nestleder og faglig ansvarlig ved Norasenteret, Bjørg-Irene Østrem.

Norasenteret har jobbet med fagpersoner i ulike kommuner i forbindelse med kommunal handlingsplan, og da har flere fagpersoner fått vite mer om senteret. Men denne økningen er ikke ny.

– Det har absolutt vært en økning over flere år, legger hun til.

Venter flere år

I 2015 var det kun 4 prosent av kvinnene som tok kontakt etter et engangstilfelle. Hendelsen beskrives da som grovt.

– 56 prosent av de i 2015 hadde vært utsatt for vold i fem år eller mer. 28 prosent har vært utsatt for vold fra ett til fire år. Det betyr at de kommer ikke fordi de har hatt en krangel eller en konflikt av en mild art. De kommer fordi de ikke orker mer, sier Østrem.

Tallene viser at det tar lang tid før kvinnene ber om hjelp.

– De går inn i et parforhold basert på kjærlighet, respekt og vennskap. Det er flaut å innrømme at man blir behandlet så dårlig av en man er glad i. Man håper på bedring hele tiden, fordi det er ikke like kjipt bestandig, det er også gode perioder der man får håp. Sorgen over at prosjektet ikke fungerer, er en prosess. Det man trodde på ble ikke noe av. Derfor bruker de lang tid, påpeker Østrem.

Det at man har barn betyr ikke at terskelen for å ta kontakt er lavere. Dette kan faktisk slå ut begge veier.

– Det er en holdning i samfunnet at barn skal vokse opp med mor og far. Man prøver litt lenger for å få det til å fungere, sier Østrem.

Ingen sammenheng

Kvinner tar også kontakt for å få informasjon, og flere av dem finner ofte andre løsninger enn å bo på krisesenteret.

I november i fjor ble Sydvaranger Gruve konkurs og flere ble arbeidsledig. Dette skal ikke ha påvirket tallene til Krisesenteret.

– Vi ser ikke noen sammenheng, påpeker Østrem.

Krisesenteret kan ikke kommenterer drapssaken i Kirkenes, men forteller at de har blitt kontaktet i ettertid av andre. Det er personer som tidligere har vært i kontakt med senteret.

– Jeg vet ikke om det er flere som vil ta kontakt med oss for sin egen del, sier Østrem.

– Har vært bekymret for økning av familieproblemer

Klubbleder for gruveklubben Nordens klippe, Henning Bråten, tror blant annet gruvekonkursen har bidratt til økning hos krisesenteret i Kirkenes.

– Det har vært økning i arbeidsledigheten i Kirkenes, og man har erfart fra andre plasser at har ikke folk noe å gjøre, blir det lettere problemer, sier Henning Bråten.

Den siktede i drapssaken i Kirkenes er medlem i klubben. Bråten vil ikke kommentere saken, men uttaler seg på et generelt grunnlag.

– Generelt har vi vært bekymret for en større økning av familieproblemer, også det at de selv blir deprimert, sier Bråten.

Allerede etter konkursen i november tok klubben kontakt med Norasenteret.

– I etterkant av konkursen var det en generell bekymring. Får man mindre å gjøre gir det bekymring og går ut over dem som er hjemme, både når det gjelder økonomi og vold, påpeker Bråten.

– Vi har høstet erfaringer fra forrige konkurs. Vi pratet med involverte og ville ha mulighet til å hjelpe folk. Problemer med å innkalle til allmøte er at de som trenger hjelp, møter som regel ikke opp. De holder seg i bakgrunnen, påpeker Bråten.

 

Kommentarer til denne saken