Ifølge PU har en større andel av flyktningene som kommer over grensen på Storskog fra Russland, hatt opphold i Russland over en lengre periode – enkelte så lenge som fem til sju år, melder NRK.

Strømmen av flyktninger over grensa fra Russland til Norge øker. Hittil i år er det kommet mer enn 500 personer, de fleste med bakgrunn fra Syria.

LES OGSÅ: Jabag (28) er redd for å bli Assads soldat

– Vi synes å se en tendens på at de som kommer over Storskog har hatt opphold i andre land enn Syria over en viss periode, sier Tor Espen Haga i Politiets utlendingsenhet.

Personer fra Syria med lovlig opphold i Russland kan regne med å bli sendt tilbake. Samtidig har mange bodd i Moskva uten gyldige dokumenter og har klart å unngå fengsel eller deportasjon ved å bestikke politiet.

LES OSGÅ: Utvider mottak til over 300 plasser