Kirkenes sykehus har filmet mellom 100 og 200 pasienter: Lå åpent ute for de ansatte på sykehuset

– Jeg forstår at dette kan oppleves som utrolig ubehagelig, sier pasient- og brukerombud i Finnmark, Mette Elisabeth Eriksen.