Theresa (34) har allerede 21 års erfaring fra arbeidslivet: – Jeg har alltid jobbet

Theresa Haabeth Holands arbeidskarriere startet da hun var 13 år. Siden har hun benyttet enhver anledning til å skaffe seg mer erfaring.