Jeg har vært vikarprest i Varanger ved flere anledninger de siste årene. Her står folkekirken sterkt. Finnmarkinger er glade i kirken sin.

Hvis et kirkebygg blir foreslått nedlagt, blir det protester selv om innbyggerne sjelden går i kirken. For de må ha en grunn til å gå dit. Når det er dåp, konfirmasjon, bryllup eller begravelse har de en grunn. Hvis de ikke har et ærend, en god grunn, går de ikke til gudshuset.

Troen er som mange andre områder i livet blitt privatisert og leves ikke ut i det offentlige rom. Derfor vil nok det store flertall kirkemedlemmer i nord la være å gå i kirken uten at de har et ærend.

Det er ikke god nok grunn i Varanger at de som kirkemedlemmer har et ærend.