– Vi har fått den avklaringen vi ville ha. Polarflokken er godt ivaretatt både på den gamle og den nye delen av kirkegården. Og det trengs ikke lovendring dersom det besluttes å ha gjenbruk i den gamle delen av kirkegården, sier kirkeverge Wenche Gjessen Dervola i Sør-Varanger menighetsråd til Sør-Varanger Avis.

Polarflokk er en fredet, arktisk urt i fjellfklokkfamilien, ifølge Store Norge Leksikon. I Norge vokser den kun i Bugøynes og stort sett på gravlunden som vurderes gjenbrukt.

Miljødirektoratet mener gravlegging i festegraver er tillatt etter dagens verneforskrift når det ikke skader eller ødelegger polarflokken, ifølge avisa.

– Det kan være vi for eksempel må åpne med hånd i stedet for å bruke maskiner. vi skal finne ut av hvordan dette eventuelt kan gjøres best mulig, sier kirkevergen ifølge Sør-Varanger Avis.