Sist søndag fant det såkalte Viddetreffet sted i Láhpoluoppal, midt på Finnmarksvidda mellom Karasjok og Kautokeino. Dette er en årlig, høyst vanlig gudstjeneste som de to samiske menighetene i Indre Finnmark har felles.

LES OGSÅ: Vil stenge kirkene for vielse av likekjønnede

Kautokeino sa nei

Etter planen var sogneprest Franziska Förster satt opp for å delta for Karasjok menighet. Kort tid før arrangementet fikk hun imidlertid beskjed fra sin overordnede at Kautokeino menighet hadde varslet, at hun likevel ikke fikk være prest under gudstjenesten. Årsaken var at hun er kvinne.

– Det er da jeg stiller spørsmål om dette virkelig kan være et argument i 2016, sier hun.

LES OGSÅ: «Uganda har et menneskesyn som trolig passer menighetsrådet i Kautokeino bedre»

Feil fokus

Förster er opprørt over behandlingen, og er både provosert og føler seg diskriminert som kvinne. Hun påpeker at om hun ikke var kvalifisert for jobben eller hadde gjort noe ugreit, hadde saken stilt seg annerledes.

– Men jeg har fått jobben som prest i Den norske kirke og er kvalifisert til jobben. Og så nektes jeg å dra på jobb for at jeg er kvinne. Fokuset er på helt feil plass, fastslår hun.

Hun spør seg også om det er slik at menigheten vil ha det sånn at andre kan bestemme om hun skal gå på jobb eller ikke.

– Er det ikke sognepresten selv som kan avgjøre det? spør hun retorisk.

LES OGSÅ: Nekter å sende «pride-gudstjeneste» med kvinnelig prest

Respekt

Det har vært en del snakk om at det særlig er eldre i kirkesognet i Indre Finnmark som reagerer på kvinnelige prester.

– Jo, man skal ha respekt for de eldre, men da forventer jeg at man også må ha respekt for kvinner som skal gjøre jobben sin - uten det stadig trekkes frem at man er kvinne. Og hvis Karasjok og Kautokeino skal samarbeide, må det tåles at jeg er med som prest, sier hun.

Tror ikke det er mange

Förster tror heller ikke det er så mange med dette ultrekonservative synet, som det sies.

– Eldre i Sápmi både ser på TV og hører på radio, og en gang i blant er det kvinnelige prester i gudstjenestene som sendes. Så, jeg tror ikke det er så overraskende for de fleste at en kvinne er prest.

Sognepresten i Karasjok legger til at hun i den store sammenhengen ikke har opplevd det som et problem at hun er prest i sognet.

- Ikke vært møte om dette i menighetsrådet

Fungerende leder i Kautokeino menighetsråd, Risten Turi Aleksandersen sier at hun ikke kjenner til saken.

– Vi har ikke hatt noe møte hvor dette er bestemt. Det har heller aldri vært diskutert i dette menighetsrådet om kvinnelige prester, sier Aleksandersen.

Når det gjelder spørsmålet om kvinnelige prester, sier hun på generelt grunnlag at det kan være at det både i menighetsrådet og i Kautokeino-samfunnet er et delt syn.

– Det vil være mange uenigheter om kirka, fordi dette handler om bibeltolkning, men man må likevel ha respekt for dette og leve sammen så godt man kan.

Hun legger til at Bibelen ikke er så entydig om kvinnelige ledere.

– I noen tekster finner vi faktisk kvinnelige ledere. Men dette må det være lov å være uenig om.

Det er Samemisjonen som eier kirkebygget i Láhpoluoppal, hvor den aktuelle gudstjenesten fant sted. iFinnmark kjenner til at sogneprest Franziska Förster var velkommen kun som tilhører til denne gudstjenesten.

Risten Turi Aleksandersen sier at hun ikke vet om det finnes noen retningslinjer for leie av Láhpoluoppal kapell. Hun sier også at hun ikke kjenner til hvordan det har skjedd at sognepresten i Karasjok ikke fikk forrette der sist søndag.

– Menighetsrådet har ikke vært med å avgjøre dette. Er det slik at det har skjedd noe kritikkverdig, vil jeg følge dette opp, sier hun.