Som kjent har samferdselsministeren bestemt seg for å dra kysten rundt i sommer. Mens han i sør bruker båt, tar han fly til Finnmark.

Tirsdag skal han foreta en høytidelig overlevering av den nye havna fra Kystverket til bruk for Berlevåg kommune (staten er eier). Både den nye moloen og mudringen er ferdigstilt. Ifølge ordfører Rolf Laupstad har det ført til betydelig bedre liggeforhold for fiskeflåten i indre havn.

- Viktig å få statsråder i tale

Laupstad tror ikke at Solvik-Olsen har med seg noen bygave fra hovedstaden i form av penger til nye prosjekt. Det har da heller ikke kommunen søkt om. Men ordføreren får i det minste et møte med statsråden i forkant av høytidelighetene. Det fikk han ikke da han tidligere var i Oslo. Solvik-Olsen var for opptatt.

– Det er viktig å få statsråder i tale. Det kan være avgjørende med tanke på kommende prosjekt at vi har vist og forklart hvilke utfordringer vi står overfor, sier Laupstad.

Det kanskje viktigste på møtet blir hydrogenprosjektet. Enkelt forklart handler det om å bruke overskuddskraft fra vindmøllene til hydrogenproduksjon og på den måten skaffe miljøvennlig drivstoff.

Det er langt fram, men hvis man lykkes med dette, kan det gi store ringvirkninger i Berlevåg.

I likhet med i Berlevåg har Solvik-Olsen med seg representanter fra Kystverket. De kommer kun for et faglig møte i Sjøtrafikksentralen. Men i forkant får ordfører Robert Jensen legge fram kommunens utfordringer.

Oljevern og oljeaktivitet

– Det blir ikke tid til å gå i dybden, men jeg skal i hvert fall få fram viktigheten av flyplassen. Vi har store utfordringer med veien over Domen på uværsdager om vinteren. Mens det knapt er mulig å kjøre over fjellet, eventuelt helt stengt, opplever vi at flyene går, sier Jensen.

Andre tema blir at arbeidet med den nasjonale turistveien til Hamningberg er stoppet før rasteplassen ved Persfjord er laget, og at staten fortsetter med spesielle bevilgninger til fiskerihavner over statsbudsjettet (den såkalte Post 60).

– Hvis all havnestøtte havner i en pott, tror vi fiskerihavnene blir taperne. Det vil bli et kjempeproblem, noe Solvik-Olsen skal få høre, sier Vardø-ordføreren.

Tema på det faglige møtet i Sjøtrafikksentralen blir blant annet oljevern og oljeaktiviteten i Barentshavet Øst i tillegg til sjøsikkerhet generelt.