Kenneth har overtatt Levajok Fjellstue på leiekontrakt. Satser på turisme midt i «korona-tiden»

Kenneth Eliassen har inngått en langsiktig leieavtale med eierne i Levajok Fjellstue, om leie av fjellstua. Der vil han utvikle et reiselivskonsept gjennom det nystartede firmaet sitt, Levajok Fjellstue Adventures AS.