Kommune ble i 2013 meldt inn i Robek (register om betinget godkjenning og kontroll) på bakgrunn av regnskapet for 2012 der kommunen ikke hadde dekket inn underskuddet fra 2010. Underskuddet i 2013 var på 15 millioner kroner.

I mai i fjor var Fylkesmannen i Finnmark på besøk i Kautokeino kommune for å følge opp arbeidet med å få kommunen ut av den såkalte Robek-lista. Da var det reelle underskuddet i Kautokeino kommune på 21,2 millioner kroner.

Regnskapet etter de fire første månedene i år viser at kommunen har 1,2 millioner kroner å betale på underskuddet som har vært siden 2010.

Det er altså en forbedring på utrolige 20 millioner kroner på ett år.

Fikk skryt

Klemet Erland Hætta, Samefolkets parti, som var ordfører inntil i fjor høst, og da kommunen havnet på Robek-lista, ga torsdag skryt til rådmann Kent Valio for den jobben han har gjort det drøye året Valio har vært i stillingen.

– Vi politikere kan gjøre våre vedtak, og så er det opp til rådmannen å følge dem opp, sa Hætta.

Rådmann Kent Valio var glad for skrytet, men:

– Resultatet som vi legger fram nå. er 60 prosent hardt arbeid og 40 prosent flaks eller velsignelse, sier Valio.

– Vi hadde økte inntekter, og slapp å betale 9 millioner kroner inn i pensjonsfondet. Det er de pengene jeg mener er flaks eller velsignelse, sier Valio.

Utfordringer

Fortsatt gjenstår 1,2 millioner kroner for å komme seg på pluss, og deretter ut av Robek-lista, men det må det jobbes for, ifølge Valio:

– Hovedutfordringen i året som kommer er å få kontroll på økonomien i enhet for helse og omsorg og da spesielt avdeling for helsetjenester, som er den største avdelingen i enheten. Det ikke kan påregnes at de andre enhetene også framover skal klare å gjennomføre kutt, som dekker merforbruket i enhet for helse og omsorg, sier han.

Venstre Anton Dahl så også for seg videre utfordringer for kommunen framover:

– Det er bra at den økonomiske situasjonen er blitt bedre, men jeg har inntrykk av at det går litt utover tjenestene som vi er pålagt å gjøre. Når vi er kommet oss unna Robek-lista, vil jeg si at i avdelingene der vi sliter, og sykefraværet går opp, så må vi se på mulighetene for å få en bedre hverdag for våre ansatte. Vi må behandle dem på en verdig måte, sier Dahl.

Politi(kere)

Både tidligere lensmann Nils Henriksen i Kautokeino og nåværende lensmann Klemet Klemetsen møtte i Kautokeino kommunestyre i Máze torsdag.

Begge møtte som vararepresentanter; Høyres Nils Henriksen som vara for Mikkel Isak Eira (Farmen-Mikkel) og Venstres Klemet Klemetsen som vara for Ann Catharina Lango.