Døra åpnes på gløtt for gullgruve: – Vi skal selvfølgelig ikke forstyrre reindriften

Arctic Gold AB har fått undersøkelsesrett i et område i Biedjovággi.