– Fylkesmannen må ta hensyn

Påtroppende ordfører Johan Vasara i Kautokeino.

Påtroppende ordfører Johan Vasara i Kautokeino.

Artikkelen er over 4 år gammel

Påtroppende ordfører Johan Vasara i Kautokeino mener Fylkesmannen ikke tar nok hensyn til de samiske rettighetene til utmarksbruk.

DEL

Nå går han og påtroppende varaordfører Anders S. Buljo hardt ut mot Fylkesmannens "kollektive avstraffelse" for ulovlig kjøring i utmark

– Ulovlige kjøring og andre forhold må kunne tas på alvor uten at lokalbefolkningens tilgang til utmarkshøsting blir berørt. De generelle samiske rettighetene til utmarksbruk er noe den nye politiske ledelsen i samråd med befolkningen kommer til å ta på alvor, sier Vasara og Buljo i en pressemelding.

Politikerene viser til Fylkesmannens praksis med å stenge områder for motorferd for lokalbefolkningen.

Krever avklaring

– Vi kommer til å be om et møte med Fylkesmannen der vi krever en klargjøring av Fylkesmannens vurderinger i slike saker. Praksisen Fylkesmannen legger opp til nå, med en kollektiv avstraffelse uavhengig av hvem som har gjort hva, er uakseptabel og bidrar til konflikter lokalt. Vi ønsker derfor å finne langsiktige løsninger der lokalbefolkningens rettigheter, behov og tradisjoner ivaretas, står det i pressemeldingen.

Den påtroppende politiske ledelsen ber også om mer ressurser til politiet for økt tilstedeværelse, samt bedre kommunikasjon med FEFO.

- Vi ser det som et problem at kommunen står med bundne hender i både planleggingen og håndteringen av utmarkssaker. Vi ønsker bedre dialog mellom kommunen og øvrige myndigheter i slike saker.

Artikkeltags