Katja Maria og andre foreldre reagerer: – Elevene blir overlatt til seg selv

Foreldre ved barneskolen har tatt kontakt med Fylkesmannen.