(Kirkenes By)

To finske menn er anmeldt av Forsvaret for brudd på riksgrenseloven. Politiet i Finnmark opplyser om at det skjer i etterkant av en hendelse som fant sted i Grense Jakobselv mandag ettermiddag.

– To finske statsborgere kastet stein over grensen. Det er et klart brudd på riksgrenseloven, og de vil nå bli anmeldt for det, sier Jørn Haagenrud, operasjonsleder i politiet, til iFinnmark.

Politiet har så langt ikke mottatt opplysninger om alder på de to mennene som kastet stein over grensen til Russland.

Kan gi fengselsstraff

– Normalt gis det forelegg i slike tilfeller. Vi jobber nå med saken, sier Haagenrud.

Å kaste stein over riksgrensen er brudd på Riksgrenselovens paragraf 3. Der står det følgende:

«Kongen kan med virkning for hele eller en del av riksgrensen gi bestemmelser om forbud mot: Fornærmelig atferd ved grensen, rettet mot vedkommende nabostat eller dens myndigheter».

Riksgrenseloven paragraf 4 åpner for fengselsstraff på opptil tre måneder for «fornærmende atferd ved grensen»:

«Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne lov straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebud. Forsøk straffes på samme måte».