Karoline (19), Linn Mari (23) og Wahid (22) ønsker fast jobb i sektoren som kan mangle tusenvis av ansatte i framtiden: – Det er en krevende jobb, men veldig givende

Kommunene i Øst-Finnmark ønsker å styrke rekrutteringen av helsearbeidere i kommunene i framtiden gjennom prosjektet "Jobbvinner".