Kåre irriterer seg over denne: – Er det virkelig lov å gjøre slikt uten min underskrift?

Det har en god stund vært tvist om eierskapet til et område med en busslomme.