«Karasjoklista fremmer rasetenking»

INNLEGGSFORFATTER: Jarl Hellesvik mener at Karasjoklista med sine innspill fremmer rasetenkning

INNLEGGSFORFATTER: Jarl Hellesvik mener at Karasjoklista med sine innspill fremmer rasetenkning

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et innlegg i «iFinnmark» den 28.2.20 kritiserer Sissel Gaup som leder i Karasjoklista (Kl), som er innvalgt i Karasjok kommunestyre med 2 representanter, at Finnmarkskommisjonens flertall har konkludert med at BEFOLKNINGEN i Karasjok kommune har en kollektiv eiendomsrett til utmarka i kommunen.

I dette flertallet finner en tidligere Sametingspresident Ole Henrik Magga og John B. Henriksen som var den første lederen av FNs ekspertmekanisme for urfolks rettigheter og har de siste årene blant annet arbeidet som Sametingets internasjonale representant.

Sissel Gaup fremmer det synspunktet at det er samene som er bosatt i kommunen som må bli tildelt en lovfestet eiendomsrett til all utmark i kommunen, samt retten til å bestemme hvordan denne utmarka skal brukes. Ikke-samene i kommunen skal kun ha bruksrett.

Dette innebærer at alle ikke-samiske personer bosatt i Karasjok kommune, som har sine aner i kommunen, mange generasjoner bakover, ikke skal få lov til å være medeiere og ha medbestemmelsesrett over utmarka i kommunen, mens en nyinnflyttet same til kommunen skal kunne være medeier av utmarka og være med på å bestemme hvordan utmarka skal brukes og forvaltes.

Blodet først! Det politiske standpunktet som Karasjoklista fremmer er fryktelig! Ikke-samene i kommunen skal gjøres til husmenn som aller nødigst får bruksrett i kommunen, mens det er storbonden/samene som skal eie og bestemme om Kl får det som de vil.

Denne utilslørte rasetenkingen er ikke enestående innen samelandsbevegelsen. Dette synet er ganske så utbredt innen denne bevegelsen. Jeg nøyer meg her med å nevnte det samepolitiske slagordet «sameland for samene».

Kl ser nok på prinsippet om etnisk og demokratisk, likeverd som en uting. De krever samisk selvbestemmelse. Samene skal eie og bestemme. Ikke - samene skal føye seg under den samelandspolitiske makta.

Artikkeltags