Ove takket nei til stillinger de færreste får tilbud om. Denne jobben var derimot uimotståelig

Ove Kåven måtte finne ut av ting før han bestemte seg for yrkesvalg. Nå jobber han for en arbeidsgiver som gir han privilegier folk flest ikke har.