Mishandlet ikke reinen, mente retten – men Økokrim anker dommen

BEVISMATERIALE: Bildet er fra politiets bevismappe, og viser ifølge politiet innsiden av reinsdyrskinn med diffuse blødninger og mange perforasjoner/hull. – Perforasjonene/hullene har varierende størrelse og er relativt jevnt fordelt. I noen av perforasjonene/hullene er det hårtuster som har blitt presset inn fra utsiden.

BEVISMATERIALE: Bildet er fra politiets bevismappe, og viser ifølge politiet innsiden av reinsdyrskinn med diffuse blødninger og mange perforasjoner/hull. – Perforasjonene/hullene har varierende størrelse og er relativt jevnt fordelt. I noen av perforasjonene/hullene er det hårtuster som har blitt presset inn fra utsiden. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

To reindriftsutøvere fra Karasjok må belage seg på en ny runde i retten.

DEL

Saken gikk over fire uker i Indre Finnmark tingrett i vår, men dommen falt først i september. Her ble reineierne frifunnet for dyremishandling og reintyveri.

LES OGSÅ: Reindriftsutøvere frifunnet for tyveri og dyremisdhandling

Anken fra Økokrim er nå tatt til følge, og saken skal opp i Hålogaland lagmannsrett i juni, melder NRK.

Påtalemyndigheten anket nesten hele dommen fra tingretten, med unntak av frifinnelsen på tiltalepunktet som gikk på tyveri av minst seks simler.

En 33-åring og en 28-åring fra Karasjok sto tiltalt for å ha pint en rekke reinsdyr til døde ved å påføre dyrene skader som skulle ligne rovdyrskader.

LES OGSÅ: Drøyer med dom mot reineiere tiltalt for å ha pint rein til døde 

Grovt bedrageri og tyveri fra kollegaer og deres barn sto også på tiltalelista. Men mennene ble frifunnet på alle punkter i tingretten.

– Etter rettens oppfatning er det nokså påfallende at det aktuelle kadaver er påført hele 45 perforeringer, der de fleste må ha blitt påført med bruk av boltepistol eller med annet tilsvarende kraftig redskap. For en reineier må trolig en slik fremgangsmåte være lite egnet for å imitere rovdyrskade, spesielt dersom man visste at kadaveret ville bli nærmere undersøkt. Slik sett er det like sannsynlig, ut fra en isolert vurdering av skadene, at man står overfor bevismanipulering, het det i dommen.

Kjetil Nilsen og Trond Biti var forsvarere for to Karasjok-menn tiltalt for dyremishandling, svindel og reintyveri. De fikk mennene frikjent i tingretten.

Kjetil Nilsen og Trond Biti var forsvarere for to Karasjok-menn tiltalt for dyremishandling, svindel og reintyveri. De fikk mennene frikjent i tingretten. Foto:

Artikkeltags