Maraton-rettssak starter i dag: – Stjal rein fra kollegaer og deres barn, satte på bestemors reinmerke

MILJØKRIM: Førstestatsadvokat Tarjei Istad (til høyre) er teamleder ved Miljøkrim-avdelingen i Økokrim, og skal føre saken mot de mennene som er hjemmehørende i Karasjok. Istad var også aktor i «Ulverettsaken» der fem menn ble dømt for ulovlig og organisert ulvejakt. Dommen er anket. FOTO: ANITA HØIBY GOTEHUS, ØSTLENDINGEN

MILJØKRIM: Førstestatsadvokat Tarjei Istad (til høyre) er teamleder ved Miljøkrim-avdelingen i Økokrim, og skal føre saken mot de mennene som er hjemmehørende i Karasjok. Istad var også aktor i «Ulverettsaken» der fem menn ble dømt for ulovlig og organisert ulvejakt. Dommen er anket. FOTO: ANITA HØIBY GOTEHUS, ØSTLENDINGEN

Artikkelen er over 2 år gammel

To reindriftsutøvere fra Karasjok må ikke bare svare for påstand om grovt bedrageri og brudd på dyrevelferdsloven. De må også svare for påstander om tyveri fra kollegaer og deres barn, der «tyvgodset» er gitt til både bestemor og samboer. Det er satt av hele seks uker til rettssaken som starter i dag.

DEL

Advokat Trond P. Biti i Karasjok er medforsvarer for den ene tiltalte. Han sier han aldri har opplevd en rettssak i Indre Finnmark tingrett, eller i Nord-Norge for øvrig, hvor det er berammet seks uker i retten.

- For å sette det i perspektiv, en mordsak kan bruke 5-7 dager. Så mange dager som nå, ser man oftest i større narkotikasaker sørpå, sier Biti.

Han sier det omfattende sakskomplekset, samt at det er mange vitner i saken (borti 20), gjør at det er berammet så lang tid i retten.

- Det er også svært mange dokumenter som skal gås gjennom, sier han.

Biti sier det blir forklaringer og vitneførsel både på samisk og norsk, så derfor må hele rettssaken tolket. Det tar selvfølgelig også ekstra tid.

Rettens administrator er sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors.

Hans Tore Høviskeland er aktor i saken.

Forsvarsadvokater Hjallis Bakke og Kjetil Hugo Nilsen for den ene tiltalte, mens Thomas Hansen og Trond Pedersen Biti forsvarer den andre tiltalte.

Bistandsadvokat er Gisle Loso.

- Svindet staten

I en ni sider lang tiltalebeslutning til Indre Finnmark tingrett beskriver førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim hvordan påtalemyndigheten mener to reindriftsutøvere i skal ha svindlet både staten og andre utøvere gjennom flere år.

Svindelen skal, ifølge tiltalebeslutningen, ha skjedd både gjennom forsøk på imitering av rovdyrskader, og ommerking av andre dyr.

Reindriftsutøverne må nå møte i Indre Finnmark tingrett, tiltalt for både grovt bedrageri, tyveri og brudd på dyrevelferdsloven.

Millioner utbetalt

Det er en omfattende tiltale som foreligger for reindriftsutøverne, som er en mann i tjueårene og en mann i trettiårene. Mennene, som begge er hjemmehørende i Karasjok, skal ha fått utbetalt 1.688.228 kroner i erstatning for rovdyrtap i perioden påtalemyndigheten mener bedrageriet skal ha pågått.

Mannen i trettiårene har i perioden 2010 til 2014 bedt om erstatning fra Fylkesmannen i Finnmark for til sammen 745 dyr, som en antok var tapt på grunn av fredet rovvilt. Mannen har i perioden fått utbetalt 851.432 kroner i erstatning. Ifølge tiltalebeslutningen mener påtalemyndigheten å kunne bevise at minst 17 av kadavrene var påført imiterte rovdyrskader. Flere av dyrene skal ha vært i livet da skadene ble påført.

Den andre mannen, som er i tjueårene har i perioden 2010 til 2012 bedt om erstatning fra Fylkesmannen for til sammen 447 dyr, som en antok var tapt på grunn av fredet rovvilt. Mannen har i perioden fått utbetalt 836.796 kroner i erstatning. I tiltalebeslutningen kan man lese at påtalemyndigheten mener å kunne bevise at det også her skal være påført imiterte rovdyrskader. Minst 7 av kadavrene skal ha imiterte rovdyrskader, og her skal også flere av dyrene ha vært i livet da skadene ble påført.

– Utbetalingen av erstatningen medførte tilsvarende tap for staten. Forholdet er grovt på grunn av beløpets størrelse, og fordi det er av særlig samfunnsskadelig art, skriver statsadvokaten i tiltalebeslutningen.

Omfattende tyveri

Men det er ikke bare staten som skal ha blitt skadelidende, ifølge påtalemyndigheten. I tiltalebeslutningen kan man lese at mennene også skal ha merket om flere rein fra andre reindriftsutøvere.

Omkring 50 dyr skal, i perioden 2011 til 2014, være merket om. Dyrene skal ikke bare være merket om til reindriftsutøverne selv, men også til en bestemor, en tante, en nevø og en samboer. Også gjennom ommerkingen er mennene tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven for forsettlig å ha øvd vold mot dyr, gjennom at de uten lovlig grunn har skåret nye merker i ørene. I tillegg skal enkelte av dyrene ha fått ørene skåret helt eller delvis av, kan man lese i tiltalebeslutningen.

Hendelsene skal ha skjedd i Kautokeino og Porsanger.

Dette er skadene dyrene skal være påført

Reinsdyrene skal ifølge tiltalebeslutningen ha blitt påført imiterte nakkebitt, bittskader på ryggen, strupeskader og flere bruddskader. Flere av skadene var dype stikksår. Skadene skal ha blitt påført for å imitere typiske rovdyrskader.

Flere av kadavrene har blitt undersøkt av veterinær. I politiets bevismappe omtales blant annet følgende i en veterinærjournal: «Skadens plassering kan ligne ørneskade men perforasjonene i skinnet skiller seg fra ørn ved at de var relativt jamnstor og plassert mer regelmessig. I flere av perforasjoner var det dratt inn lange hårtuster og ved ett tilfelle helt inn gjennom skulderblad. Ved stikksår fra ørn som har skarpe klør vil ikke hår følge med inn i sårkanalen.»

Bildet er fra politiets bevismappe, og viser ifølge politiet innsiden av reinsdyrskinn med diffuse blødninger og mange perforasjoner/hull. – Perforasjonene/hullene har varierende størrelse og er relativt jevnt fordelt. I noen av perforasjonene/hullene er det hårtuster som har blitt presset inn fra utsiden (Foto: Veterinærinstituttet).

Millionerstatning

Førstestatsadvokat Tarjei Istad tar i tiltalebeslutningen forbehold om å legge ned påstand om erstatning til staten ved Miljødirektoratet, med 850.932 kroner fra mannen i trettiårene og 836.796 kroner for mannen i tjueårene.

Istad tar også forbehold om å legge ned påstand om erstatning til reindriftsutøverne som skal være rammet av tyveri og ommerking. Ifølge Istad vil erstatningskravene bli lagt frem i god tid før hovedforhandlingen.

Det tas også forbehold om å ilegge mennene aktivitetsforbud, etter dyrevelferdslovens §33.

– Alvorlig

Istad forteller til iFinnmark at det er Reinpolitiet som har etterforsket frem at reineierne skal ha påført dyrene stygge skader, flere mens de var i livet.

– Det er en alvorlig sak om dyremishandling. I tillegg har de så levert inn disse for å få erstatning. Dermed er det også bedrageri av fellesskapets midler. De to tingene til sammen gjør saken alvorlig. I tillegg gjelder saken også dels omfattende reintyverier, sier førstestatsadvokaten.

– Det er ganske uvanlig at Økokrim involverer seg i saker knyttet til reindriften?

– Nei jeg kjenner ikke til at vi eller andre har vært involvert i saker hvor det har vært påført skader på denne måten. Vi vet ikke akkurat hvilket verktøyer som er brukt, men ut fra skadene er det ifølge veterinæren brukt verktøyer. Derfor har vi etter dialog med Statsadvokaten i Troms og Finnmark avgjort tiltalen.

Artikkeltags