Anni Østby knuste Karasjok kommune: Slipper å rive hustaket. Kommunen må ut med hundretusener i sakskostnader og erstatning

– Dette er en lykkelig seier! Det sier advokaten til karasjokkvinnen Anni Østby, Ole-Martin Jensen, til iFinnmark.