Karasjok får klinikk med egen ledelse

VEDTOK EGEN LEDELSE: Styret i Finnmarkssykehuset vedtok at Sámi Klinihkka i Karasjok skal ha egen stedlig ledelse.

VEDTOK EGEN LEDELSE: Styret i Finnmarkssykehuset vedtok at Sámi Klinihkka i Karasjok skal ha egen stedlig ledelse. Foto:

Styret i Finnmarkssykehuset har vedtatt at navnet på den nye klinikken i Karasjok skal være Sámi Klinihkka. Klinikken får egen klinikksjef, direkte underlagt administrerende direktør.

DEL

- Dette markerer en klar satsing på det samiske spesialisthelsetjenestetilbudet. Klinikken vil være nyskapende siden somatikk og psykisk helsevern og rus integreres i én klinikk, og vil organiseringen vil være viktig for den videre utviklingen av tilbudet av samiske spesialisthelsetjeneste tilbudet både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier styreleder Harald Larssen i en pressemelding fra Finnmarkssykehuset.

Et enstemmig styre støtter direktørens innstilling om å etablere Samisk helsepark som en egen klinikk, med klinikksjef som sitter i helseforetakets ledergruppe.

- Styret vurderer det som positivt at enheter som i dag har et særskilt ansvar, god kompetanse og kunnskap om samisk språk og kultur blir samlet organisatorisk i en felles klinikk, sier styrelederen i pressemeldingen.

- I dag mangler vi den samiske kompetansen i foretaksledelsen, noe jeg mener vi bør ha. Med en ny organisering tydeliggjør vi ansvaret vi har, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

Totalt bygges det for 87 millioner i det som får navnet Sámi Klinihkka i Karasjok, melder Finnmarkssykehuset.

Sámi Klinihkka vil være organisert i tre avdelinger; Spesialistlegesenteret, SÁNAG/SANKS FoU og SANAG/SANKS Psykisk helsevern og rus.

Virksomhetene innenfor somatikk/spesialistlegesenteret og psykisk helsevern og rus, DPS Midt-Finnmark/SANKS, tolketjenesten og læring og mestringssenter (LMS) inngår i den nye klinikken. 

Vedtaket i styret medfører at det skal rekrutteres klinikksjef som skal inngå i foretaksledelsen. Gode pasientforløp og samarbeid om ressurser på tvers av klinikkene skal ivaretas gjennom samarbeidsavtaler mellom klinikkene i Finnmarkssykehuset HF.

Artikkeltags