Gå til sidens hovedinnhold

Karasjok-rapporten handler kun om juss

FeFo har ingen andre agendaer enn at rett skal bli rett.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FeFo forvalter jakt, fiske og eiendom på Finnmarkseiendommen. Vi er et resultat av finnmarksloven. I paragraf 34 heter det at FeFo skal ta stilling til innholdet i Finnmarkskommisjonen sine rapporter. Det gjorde vi for Stjernøya/Seiland, Nesseby, Sørøya og Varangerhalvøya øst og vest. Nå gjør vi det i Karasjok felt 4.

LES OGSÅ: Finnmarkskommisjonens rapport bør ikke sendes direkte til Utmarksdomstolen

Debatten har gått flittig etter at vi la frem vårt høringsutkast om Karasjok-rapporten og sendte den på høring slik vi har gjort med alle rapporter forut. Mye bra har blitt løftet frem og diskutert, men noe krever imøtegåelse - deriblant påstanden til ordfører Svein Atle Somby i NRK Sápmi 15.10.2020 om at «FeFo ikke vil gi slipp på Karasjok».

Bakgrunnen er at et flertall i Finnmarkskommisjonen har konkludert med at kommunens innbyggere eier egen utmark. FeFo mener det er en betydelig usikkerhet ved konklusjonen som tre av kommisjonens fem medlemmer stemte for og to stemte mot. Derfor har vi anbefalt å ikke godta kommisjonens flertallskonklusjon.

LES OGSÅ: Eiendomsrett i Karasjok – mekling eller domstolsbehandling?

Det har absolutt ingenting å gjøre med om hvorvidt vi vil gi slipp på Karasjok eller ikke. Det handler om at rett skal bli rett. For øvrig sier vi uttrykkelig i fra i vårt høringsutkast at FeFo ikke har noe imot at eiendom blir overfør fra FeFo til en ny grunneier i Karasjok.

En annen gjenganger er at FeFo har økonomiske motiver for vår konklusjon. I NRK Sápmi 8.11.2020 heter det at «FeFo kan tape flere millioner kroner i året hvis de mister Karasjok». Hvorvidt FeFo kan tape flere millioner dersom Karasjok tas ut av finnmarkslovens forvaltningsområde har FeFo ikke sett på før NRK ba om slike tall for Karasjok, Kautokeino og Tana. Da ble det gjort en gjennomgang som viser at inntekter som stammer fra Karasjok omtrent tilsvarer kostnadene med forvaltningen av kommunen.

LES OGSÅ: Feilaktig forståelse, FeFo?

FeFo har ikke tidligere hatt noe incentiv til å gjøre disse beregningene, fordi økonomi ikke er relevant for den vurderingen vi skal gjøre. Når det nå er gjort, vil det kanskje være interessant for noen at de tre aktuelle forvaltningsområdene som er mest sannsynlige hvis det juridiske grunnlaget for kommisjonens konklusjoner holder (Karasjok, Kautokeino og øvre Tana) samlet kan tilskrives inntekter på mellom ti-elleve millioner. Hvorvidt dette er et godt økonomisk grunnlag for lokal forvaltning har FeFo ikke synspunkter på.

LES OGSÅ: FeFo fører Finnmarksbefolkning bak lyset

La meg til sist understreke at FeFo deler det de fleste debattanter er enige om – nemlig at det staten gjorde overfor den samiske befolkningen var uakseptabelt og at statens påståtte eierskap til land og vann i Finnmark var urettmessig. Finnmarksloven er en erkjennelse av nettopp det, og derfor eies arealene i Finnmark i dag av samer og andre finnmarkinger i fellesskap.

Det viktige nå er at FeFo ikke kan la være å gjøre jobben vår med å ta stilling til Finnmarkskommisjonens rapporter og fortelle hva vi mener juridisk, faktisk og historisk om innholdet. I likhet med kommisjonen begynner vi å få bred erfaring i det. Det er en styrke for at rett blir rett til slutt.

Kommentarer til denne saken