Gå til sidens hovedinnhold

Kan vi la pappa få slippe til? Det er jaggu på tide!

Artikkelen er over 2 år gammel

Vi trenger pappakvoten, skriver Nann Jovold-Evenmo

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hele høsten og vinteren har det vært mye raljering i media etter at det ble innført en tredeling i foreldrepermisjonen. Hensikten har vært at mamma ha en del, pappa 15 uker, og så en del man kan bestemme selv hvem og hvor mye foreldrene skal ha.
Jeg synes tanken bak er topp, men la oss være ærlig; dette er en skjefordelt todeling i de fleste tilfeller.
Dette fordi mødre tar i større grad ut 2/3 delen, og pappa sine kvoteuker. Det er få fedre som tar ut mer enn del, og det handler faktisk ikke om viljen til å være hjemme med barna.
Her foreligger mange faktorer; blant annet at menn ikke har egen opptjeningsrettighet på foreldrepenger og er avhengig av at mor har vært i arbeid eller studier. Er mor uføre, eller på aap, får ikke far ta ut mer permisjon. Vi må ikke forveksle selvstendig rett til permisjon med egen opptjeningsrett.
I tillegg er ikke dette systemet tilrettelagt for menn som er selvstendignæringsdrivende. Alt dette kan man lese om hos blant annet CORE
https://www.samfunnsforskning.no/core/bilder/core-indikator-status/core-status-foreldrepermisjon-og-fedrekvote/corestatus_foreldrepermisjon.pdf
Samtidig er foreldrepengene en ordning som dekker opp til 6G, dvs 581000kr året. Tjener man over dette, vil man ikke få mer enn dette, med mindre arbeidsgiver har forsikringsordninger eller andre ordninger på dette. Men det er ikke å stikke under en stol at mange arbeidsgivere i 2019 fortsatt ser på menns innsats i arbeidslivet som viktigere enn kvinnens, og derfor ikke alltid ønsker at menn skal ta ut mer enn pålagte kvote. Selv m både NHO og andre arbeidsgiverorganisasjoner er positive, så er det ikke så positivt og tilrettelagt på grasrota.
Så menn sliter faktisk med å få ta ut mer, også fra jobben.


Foreldrepermisjon i andre land:
At Norge har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger er ikke å stikke under en stol, for vi ligger i verdenstoppen på velferdsgoder, som permisjonen kommer inn under. VI har en tendens til å sammenligne oss med andre vestlige land når vi skal skryte av ordningen, og hvordan ser det ut i andre vestlige land?
 I USA, har de ikke mer enn 6 ukers permisjon etter fødselen, noe som fører til at kvinner blir hjemmeværende når de får barn. Kanskje de kommer tilbake til arbeidslivet når ungene er blitt større, men det er ikke alltid slik.
Island har per i dag samme permisjonsmodell som Norge; tredeling. Men det er kun 9 mnd total permisjonstid, hvorpå kun 3 mnd er forbeholdt far. De tre siste månedene er til å fordele i familien.
Englandhar 3 mnd permisjon, ingen fedrekvote. Dette fører også til at mange kvinner velger å bli hjemmeværende.
I vårt naboland Finland er permisjonen på 158 dager, med full lønn. Her det det kun 105 dager som er forbeholdt mor. Dette kommer i tillegg til de 30-50 dagene med MØDREPERMISJON, femti dager kun forbeholdt mamma, rundt barselperioden.
Det vil si at de har da inntil 208 dagers permisjon til sammen, og 158 av disse forbeholdes mor, resten kan man bestemme selv.
Norge er derfor i særstilling med sin permisjonsordning, og det er noe vi må dyrke. For det handler om likestilling. I hjemmet og på jobb! Selv om det er med en del bismak.

La oss være ærlig; Dagens foreldrepermisjon er en skjevdelt todeling, ikke en tredeling.
De fleste har fått med seg debattene som raser i media om at man ønsker bestemme selv, og hvor viktig amming er og med dagens tredeling blir dette å komme i bakevja.
Først og fremst er det ikke alle som ammer, og det med å kjøre på med fullamming gir smarte og friske barn, gjør at de som ikke får til eller av andre grunner ikke kan amme føler seg som en dårlig mor. For ammepresset er der, og vi ønsker alle kvinner å gi barnet vårt morsmelk, men det er ikke slik at alle har dette. En annen tid er også lengden på ammingen, om hvor lenge man skal amme. Der er jordmødre og helsesøsterorganisasjoner tungt inne med moraliserende hånd at man skal fullamme til ungen er 6 mnd, og da skal det være full pupp. Man skal amme for at unger som ammes får bedre IQ, er raskere i utviklingen og har mindre sannsynlighet for astma og allergi.
Dette er sannheter med modifikasjoner, for nyere forskning viser faktisk at barn som ammes IKKE er smartere eller har høyere IQ enn barn som ikke ammes eller fullammes. Den viser faktisk at man bør begynne med fast kost allerede fra 4 måneders alderen på grunn av fare for at de kan få forsinket utvikling av hjernen og nervesystemet. I tillegg er det også fastslått at barn som fullammes ikke har høyere IQ enn barn som får morsmelkerstatning.
Debatten er i stor grad et sammensurium av mors følelser, i blandet dårlig opplysning fra nyere forskning, og lite om pappaen og barnets rolle: nemlig hans tilknytning til barnet og barnets beste.
Så man kan saktens undre om man har en mammamafia som kun ønsker mele egen kake, og ikke ser barnets beste. For det er en stor overdrivelse at kun mamma er best for barnet i begynnelsen. Dette da forskning viser at hvem barnet knytter seg til ikke handler om kjønn, men tilstedeværelse.

Hvorfor er pappa viktig for barnet?
En studie viser at barn som hadde en pappa hjemme etter fødselen viser tegn til høyere IQ, er roligere og har en bedre kognitiv utvikling enn babyer med bare mamma hjemme. I tillegg viser det seg at fedre og babyer skaper egne bånd, og oxytoksin-nivået øker hos barnet når far er sammen med babyen. Fedrenes hormonivå øker når barnet gråter, og de har en beroligende effekt på et gråtende barn.
I tillegg viser forskning av barn som har et sterkt bånd med fedre fra de er nyfødte har mindre sjanse havne utenfor i arbeidslivet eller livet generelt. Barna vil i større grad ta høyere utdanning og ha suksess i arbeidslivet og det sosiale liv.
Derfor er pappapermisjon og egen opptjeningsrett ekstremt viktig, og vi må derfor tørre ta diskusjonen om at pappaer er viktige, og at de skal ha mer tid med barnet enn de har nå. Da kan vi legge til rette for at menn og kvinner behandles likt, og barnet får den best mulige starten på livet.

Hvorfor er det så vanskelig for fedre å ta ut mer enn kvoten sin.
 Årsakene er mange men her er noen punkter. For fedre sliter på mange plan i dagens samfunn;
1. vi har ikke egen opptjeningsrett for foreldrepenger til fedre. Så lenge menn er avhengig av at kvinnen har vært i jobb eller utdanning i minst 6 mnd av graviditeten, så er det ikke likt. Og man vil ha mange menn som faller utenfor.
2. Mange arbeidsgivere legger overhode ikke forholdene til rette for at flere fedre skal ta ut kvoten, eller mer enn kvoten. De er av en eller annen grunn «viktigere» arbeidstakere enn kvinner.
I tillegg er det en gjenganger hos de som ikke tar ut permisjon i det hele tatt at de er eneforsørgere, selvstendig næringsdrivende og har annen kulturell bakgrunn. I noen kulturer blant våre nye landsmenn er ikke papparollen noe som omfatter omsorg i like stor grad som i vår.
3. Kvinner omtaler det ofte som barseltiden, og at man trenger tid på å komme seg. Derfor trenger de permisjonen selv. Her må jeg si at dersom du er så sliten, ødelagt eller syk etter en graviditet og fødsel, så bør du SYKEMELDE DEG! Ikke bruk av foreldrepermisjonen for å bli bedre. Det er en sykemelding, med sykepenger, og skal ikke gå ut over permisjonstiden barnet skal ha med foreldrene at du er syk!
4. Vis meg den mann som tørr gå i mot en hormonell fødeklar kvinne og kjempe for mer foreldrepermisjon, uansett hvor mye lyst han har til å ha 50/50 vil han aldri få seg til å si det. På grunn av kvinnen.
5. Tredelingen gjør i dag slik at menn tar ut kvoten sin, kvinner tar resten. Ikke fordi det passer best for familien, men fordi mødrenes tilknytning til barnet er basert på følelser og deres separasjonsangst for barnet. Tro meg; Barnet har det like fint med pappa!

Kan vi la pappa få slippe til?
Det er jaggu på tide!
God 8.mars

Kilder:


https://www.samfunnsforskning.no/core/bilder/core-indikator-status/core-status-foreldrepermisjon-og-fedrekvote/corestatus_foreldrepermisjon.pdf

https://www.imperial.ac.uk/news/179268/dads-involvement-with-baby-early-associated/

https://www.medicaldaily.com/importance-father-childs-cognitive-development-dads-involvement-417237

https://www.fatherly.com/health-science/science-benefits-of-fatherhood-dads-father-effect/

https://www.dailymail.co.uk/health/article-3558161/Mothers-DON-T-stronger-bonds-children-fathers-Researchers-fathers-boost-bonds-playing.html?fbclid=IwAR1OrTdRKcdlnK3zvWmLWw9UVLTiRTq0gagg7rUfrvoShM3lHtVPxOa9ngQ

https://www.tv2.no/a/6709059/

Kommentarer til denne saken