Lange avstander gjør at mange må flytte for å gå på videregående skole, og for å gå på den linja de vil. Kanskje vil enda flere måtte gjøre det fremover, da man ikke kan ha linjer med en eller to elever ved de nåværende skolene.

Situasjonen krever at det må tenkes nytt i forhold til videregående utdanning i Finnmark.

LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet) har en unik erfaring gjennom å gi digital undervisning kombinert med god stedlig oppfølgning, i et nært samarbeid med lokalt næringsliv.

Mulighetene er enorme bare vi tør tenke litt utenfor boksen, og har eleven i sentrum! Målet må være at flere skal kunne ta videregående skole på hjemstedet sitt, og helst hele utdanningsløpet. For studiespesialisering vil dette være mulig, for yrkesfag vil dette avhenge mye av det lokale næringslivet.

Det er dyrt å reise bort for å ta videregående utdanning. Vi kan ikke risikere at vi er på tur inn et samfunn der foresattes lommebok avgjør hvor du har råd til å gå på videregående skole, og om du kan velge den linja du vil. Uansett tør vi påstå at videregående opplæring ikke er gratis for borteboerne i Finnmark. Borteboerfamiliene har ekstrakostnader som ikke blir fullt ut dekket i dag.

Derfor må det tenkes nytt om organiseringen av videregående opplæring, og det må reelt bli gratis å ta videregående opplæring også for borteboerne i Finnmark. Vi må satse mer – ikke mindre – på desentraliserte utdanningstilbud som gjør at utdanningen kommer til eleven og ikke motsatt. Dette trygger bosettingen i små kystsamfunn og bygger kompetanse i distriktene. Her må det tilføres statlige ressurser for å trygge og utvikle løsninger lik LOSA-modellen.

Vi mener fylkeskommunen bør søke Utdanningsdepartementet om midler til et prosjekt der man kan utrede om det er mulig innlemme flere steder og skoler med i ulike varianter av LOSA modellen. Noen prinsipp må likevel ligge helt fast, og det er stedlig oppfølgning av elevene.

Både forskere og politikere er for tiden på jakt etter grep som kan bidra til vekst og utvikling i Finnmark. Det å sikre tilstedeværelse og ivareta nasjonale interesser i nord avhenger jo faktisk av at det bor folk her. Det er særlig viktig å legge til rette for at barnefamiliene slår seg ned og blir i Finnmark.

Den forrige regjeringa tok penger fra barnefamiliene ved å fjerne det ekstra barnetrygdtillegget i tiltakssonen. Familiene i Finnmark og Nord-Troms bør nå få pengene tilbake. Dette kan man gjøre ved at vi ved at fylkeskommunen får statlig støtte til å utvikle og drifte tilbudet i videregående opplæring i Finnmark, og ved fjerne kostnadene for borteboende elever.

Vi minner også om at Norman-utvalget peker på flere løsninger i rapporten «Det handler om Norge». Et av forslagene deres er gratis barnehage. Vi synes det ville være en god ide å innføre dette i tiltakssonen når vi ser på dagens utvikling.