I desember ble det klart at Equinor skroter planene om å bygge en landterminal på Veidnes i Finnmark for å ta imot olje fra Johan Castberg.

Beslutningen skapte stor misnøye i det politiske Norge, inkludert i Frp, der forhåpningene var store til at utbyggingen også skulle føre til ny aktivitet på land. Men da SV rett før jul fremmet forslag i Stortinget om å be regjeringen kreve ilandføring av oljen, stemte Frp imot.

Nå fremmer SV forslaget på nytt. Håpet er at Frp vil se annerledes på saken etter å ha gått ut av regjeringen.

– Hvis ikke har det bare vært spill for galleriet og krokodilletårer fra Frps side, sier SV-representant Lars Haltbrekken.

Opposisjonen samlet

Haltbrekken viser til at Ap, Sp, MDG og Rødt alle stemte for SVs forslag før jul.

Det betyr at det vil være flertall for å kreve ilandføring hvis Frp bestemmer seg for å skifte side.

Men det SV aller helst vil, er å få stoppet hele utbyggingen.

– Johan Castberg-utbyggingen er en klimabombe av dimensjoner. Vi snakker om et utslipp på 315.000 tonn CO2 årlig, kun fra produksjonen. Det tilsvarer de årlige utslippene fra over 120.000 privatbiler, påpeker Haltbrekken.

Johan Castberg-feltet har planlagt oppstart i 2022. Feltet har en anslått levetid på 30 år.

Skal møte Equinor

Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland er avventende til saken.

Han forteller at han har invitert Equinor til et møte med Frp på Stortinget senere i måneden for å diskutere saken, og at det ikke er aktuelt å ta stilling før dette møtet har funnet sted.

Men å pålegge bransjen tilleggskrav som ikke var med i den opprinnelige utbyggingsplanen, sitter langt inne for Frp, til tross for det sterke ønsket om at utbyggingen skal få ringvirkninger lokalt.

– Min innfallsvinkel her er at dette bør bransjen forstå selv, sier Halleland.