Kampen for ny flyplass er ikke over – den er akkurat begynt

VIL KJEMPE VIDERE: Hammerfest Næringsforening mener det er på tide å se på grunnlaget for ny flyplass med andre øyne, skriver styreleder Arvid Jensen og direktør Espen Hansen i Hammerfest Næringsforening.

VIL KJEMPE VIDERE: Hammerfest Næringsforening mener det er på tide å se på grunnlaget for ny flyplass med andre øyne, skriver styreleder Arvid Jensen og direktør Espen Hansen i Hammerfest Næringsforening. Foto:

Av

Umiddelbare kommentarer til konseptvalgutredningen for ny flyplass i Hammerfest.

DEL

MeningerI disse valgkamptider har Hammerfest jevnlig besøk av politikere som ønsker å fortelle hvordan de har bidratt til «olje- og gasseventyret» med utgangspunkt i Hammerfest. Byen er nå base for to operative felt i Barentshavet og minst 3 andre felt er under planlegging. Aktiviteten er stor og økende og aktiviteten på dagens lufthavn må i perioder betegnes som svært høy.

Les bakgrunnen: Anbefaler å skrote ny flyplass i Hammerfest

KVU-rapporten fra Avinor viser med klarhet svært liten, om ingen, vilje til å satse på ny og lengre flyplass for å møte behovene i Hammerfest-regionen.

Rapporten blir svært nærsynt og klarer ikke å gi noe særlig perspektiv rundt utviklingen i Hammerfest og Barentshavet. Dette er vi svært skuffet over!

I rapporten virker det som om all utvikling stopper i Barentshavet i 2026, og siden man ikke klarer å ha ny flyplass klar før det så kan man like gjerne la være å bygge ny flyplass. Dette er en oppsiktsvekkende lite ambisiøs konklusjon på vegne av Nordområdene og Avinors ambisjon om å støtte samfunnsutviklingen i Nord-Norge.

Vi etterlyser nå de samme politikerne og hva de vil gjøre av politisk håndverk for å møte næringens behov! Olje- og gassnæringen skal være i Barentshavet til 2055 – og lengre!

Hvis vi kjapt tar en eksempel – Ekofisk-feltet har vært planlagt nedlagt flere ganger – gang på gang har man funnet nye ressursgrunnlag og feltet lever fremdeles i beste velgående. Vi tror det samme vil skje rundt Snøhvit, Goliat, Johan Castberg og flere felt i Barentshavet. Da blir det mildt sagt kortsiktig å ikke ta hensyn til dette i passasjergrunnlaget for flyplassen, men bare fokusere på at etter 2026 skal det ikke skje så mye...

Arvid Jensen er styreleder i Hammerfest Næringsforening og sier: «Konklusjonen i rapporten er på ingen måte det næringslivet trenger for å utvikle ressursene i Barentshavet. Rapporten bærer preg av en svært defensiv holdning til vekst og utvikling av Hammerfest-samfunnet og Barentshavet.»

Hammerfest Næringsforening har etablert et flyplassutvalg hvor operatørene, oljeserviceselskapene, baseselskapene og reiselivsutviklere er representert. Dette utvalget er klar på at dagens flyplassløsning ikke er god nok, reisetiden til andre flyplasser i området er for lang og at ny og lengre flyplass er det beste bidraget til fortsatt vekst for Hammerfest-samfunnet og aktiviteten i Barentshavet.

Dessverre kan ikke næringslivet gi Avinor trygghet for beslutningen fra 2026-2066. MEN vi vet nok om hva som planlegges og hva som allerede er på plass. Hammerfest-samfunnet ønsker ikke subsidier og Finnmarkspakker! Vi ønsker verktøy for å fortsette å levere milliardverdier til det norske samfunnet. Da er ny flyplass helt avgjørende for å fortsette med denne jobben!

«Investeringer i nordområdene kan ikke bare gjøres ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet, man må også ha fremtidstro og ambisjoner for Nord-Norge. Vi så dette tydelig i Snøhvitutbyggingen og hvor vellykket den har vært for hele Norge», sier Arvid Jensen.

Hammerfest-regionen har også omfattende aktivitet innen bl.a. Havbruk. Etter sammenslåingen med Kvalsund kommune vil vi være en av de største havbrukskommunene i Nord-Norge. Dette er en langsiktig bransje som vil være i området i overskuelig fremtid. Det samme gjelder fiskeflåten.

Hammerfest-regionen opplever betydelig vekst også her. I sum er dette langsiktige bransjer som også etter 2026 vil gi volum til en større flyplass på Grøtnes. Nussir er også snart klar for oppstart og betyr starten på en bergverksindustri i området vi enda ikke vet de fulle ringvirkningene av.

Å anbefale 0-alternativet med dagens flyplassløsning er mildt sagt lite fremtidsrettet. Utviklingen i Hammerfest har kommet mer på tross av enn på grunn av dagens flyplass. Nå er det på tide at offentlig infrastruktur også kan bygges for samfunnene i Nord-Norge som ikke alltid er de største og mest folkerike.

Oljedirektoratets ressursrapport 2018 beskriver de uoppdagede ressursene som følger: «Over 60 prosent av de uoppdagede ressursene forventes å ligge i Barentshavet, resten er fordelt omtrent likt mellom Nordsjøen og Norskehavet». Videre sier Oljedirektoratet: «ODs oppdaterte estimat for uoppdagede ressurser er 4000 millioner Sm3 o.e. Dette er en økning på nærmere 40 prosent siden forrige estimat. Den store økningen er et resultat av ODs ressurskartlegging i den nordlige delen av Barentshavet øst. Det nye estimatet for uoppdagede ressurser viser at de gjenværende ressursene kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår».

Feil svar på rett spørsmål. Hammerfest Næringsforening har vært tydelig på at vi trenger

- Bedre regularitet (færre forsinkelser, færre værmessige innstillinger)

- Økt kapasitet (større fly med flere seter)

- Lavere pris (kostnadene må ned for å fly til Hammerfest, svekker næringslivets lønnsomhet)

Da er IKKE svaret å fortsette med dagens flyplassløsning! Den løsningen vil ikke levere på noen av disse momentene. Den eneste løsningen er en lengre flyplass på Grøtnes. Avinor sier selv at dette er den beste løsningen, men at den ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom.

«Rapporten er klar på at lengre rullebane og større fly er det eneste alternativet som gir lavere pris og økt kapasitet. Derfor må dette alternativet arbeides videre med – rett og slett fordi det er rett svar på rett spørsmål», sier Espen Hansen, direktør i Hammerfest Næringsforening.

Hammerfest Næringsforening mener det er på tide å se på grunnlaget for ny flyplass med andre øyne. Vi etterlyser et beslutningsgrunnlag som tar med ambisjonene for Hammerfest og Barentshavet. En ny flyplass bygges for minimum 40 driftsår – da må man «løfte blikket og se mot nord – for nye mulighet og ikke for begrensninger».

Det er i NORD og i Barentshavet de nye store inntektene til AS Norge ligger og da må vi ha verktøyene fra samfunnet for å gjøre jobben.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags