I de siste dagene har rasisme og rasistisk politivold tatt opp mye oppmerksomhet på sosiale medier. Drapet på George Floyd er langt mer enn bare drapet på en afroamerikaner, det markerer hundrevis av år med grov rasisme, som fremdeles lever i beste velgående i USA. Nå er det på tide at vi ikke bare snakker om antirasisme i amerikansk kontekst, men også tar et oppgjør med rasisme i Norge.
De alvorlige videoene og bildene som sirkuleres på internett gjør at mange av oss tenker at rasisme er noe særegent for USA. Selv om USA utvilsomt har en forskjellig forhistorie med rasisme, må vi aldri finne på å lukke øynene for den rasismen som vi har her til lands.
Rasisme er institusjonalisert, og det gjennomsyrer alle deler av samfunnet vårt. For å bekjempe det må vi anerkjenne at det er integrert både i norske institusjoner, men også i mennesker. Vi har alle vokst opp i en verden gjennomsyret av rasistiske holdninger, og er dermed påvirket av dem. Rasisme er et menneskeskapt system, og derfor kan vi også bekjempe det.

I Norge har innvandrergutter større sannsynlighet for å bli stoppet av politi enn vennegjenger som oppfattes som norske. På norske skoler brukes fremdeles «jøde» som skjellsord, og barn nektes å få være med på leken fordi de bruker hijab. Senere i livet møter innvandrere og mennesker med utenlandske navn andre barrierer på vei inn i arbeidslivet, fordi de har mindre sannsynlighet for å bli kalt inn på intervju sammenlignet med vennene sine med norske navn.

I løpet av de siste årene har vi sett en fremvekst av hatefulle ytringer som begrenser mennesker med ikke-vestlig bakgrunn å delta i demokratiet vårt. Vi er helt nødt til å få et aktivt forhold til rasismen som har skjedd i vårt land. Vi må huske på fornorskningspolitikken det samiske folk ble utsatt for. Vi må huske kreftene bak 22. juli, skytinga i Al-Noor moskeen i fjor og drapet på Benjamin Hermansen og Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Kampen mot rasisme handler ikke bare om å være bevisst på strukturer, vi må også ha konkrete tiltak i møte med den. Derfor kjemper Sosialistisk Ungdom for hatkriminalitetsgrupper i alle politidistrikt, som kan ta tak i økende hatkriminalitet som i størst grad rammer kvinner med innvandrerbakgrunn. Videre må vi ha opplæring om fordommer og bias i norske domstoler, fordi rettsvesenet vårt også er påvirket av institusjonalisert rasisme. I skolen må elever fra tidlig av lære hva rasisme og fordommer er, og ikke minst må Norge fordømme USA sin håndtering av denne skandalen. Tida for å være høylytt, systemkritisk antirasist er nå. Er du med på det?