Gå til sidens hovedinnhold

Kamp for samisk språk ved kysten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kystområdene av Nord-Troms og Finnmark er store deler av befolkningen av samisk ætt, men de færreste kan samisk, selv om språket ble brukt for få generasjoner siden. Fornorskningsprosessen langs kysten fikk særlig dyptgående følger. Kunnskapen om og bevisstheten rundt samisk tilhørighet gikk tapt for svært mange.

I dag har mange blitt bevisst sin bakgrunn, men å gjenvinne det frarøvede språket er for mange svært vanskelig. Derfor må vi legge til rette for at flest mulig kan få muligheten til å lære det som for mange var besteforeldregenerasjonens språk. For å skape de best mulige forutsetninger for å gjenvinne det samiske språket er den viktigste kampsaken for meg å få opprettet samiske møteplasser i de sjøsamiske områdene. Ved å opprette flere språk- og kultursentre vil flest mulig av kystbefolkningen få muligheten til å gjenvinne språk, kunnskap og kultur. Dette gjelder særlig sjøsamisk levemåte, mattradisjoner, kunnskap og kultur. I den forbindelse mener jeg det er spesielt viktig at ungdommen får lære å sy sin egen gákti og veve kommagbånd – i tillegg til å lære samisk.

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet sier i sitt partiprogram at «… alle i barnehage og skole skal lære om samisk språk og kultur, og få tilbud om opplæring i og på samisk. Antall samisktalende skal øke, og det skal utvikles flere arenaer for de samiske språkene.»

Dette er en av kjernesakene jeg vil kjempe for dersom du stemmer på meg 13. september.

Kommentarer til denne saken