Jonny ble avskiltet som brannmann og svarte med søksmål, nå trekker kommunen et lettelsens sukk

Selv om lagmannsretten mente at Jonny Birkely Andersen hadde god grunn til å trekke Porsanger kommune for retten, ble de likevel frikjent for usaklig oppsigelse.