Kontraktene har en samlet estimert verdi på over åtte milliarder kroner og varighet til 2023.

I tillegg omfatter avtalene opsjoner på totalt 20 år. Estimert total verdi vil være i størrelsesorden 40 milliarder kroner dersom alle opsjoner med antatt arbeidsomfang blir utøvd.

Det skriver Statoil i en pressemelding torsdag.

Langsiktige avtaler

– Vi har inngått langsiktige avtaler som varer i 25 år med alle opsjoner inkludert. Det gir økt forutsigbarhet og stabile rammebetingelser både for leverandørene og oss. Forhandlingene har vært konstruktive, og vi har blitt enige om avtaler med forenklede krav. Vi har etablert et godt utgangspunkt for å kunne samarbeide sikkert og effektivt om våre subsea-brønner på norsk sokkel fremover, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Pål Eitrheim.

De nye avtalene gjelder Statoil-opererte subsea-brønner på norsk sokkel med utstyr fra de nevnte leverandørene og inkluderer vedlikehold av utstyr tilhørende mer enn 500 brønner.

Tallene inkluderer planlagte brønner på feltutbyggingene Johan Castberg og Snorre Expansion Project. 

– Produksjon fra subsea-brønner utgjør en betydelig andel av Statoils totale volumer fra norsk sokkel. De nye rammeavtalene er derfor viktige for å oppnå et bærekraftig kostnadsnivå og en langsiktig produksjon. Avtalene gir oss et godt grunnlag for å fortsette det tette samarbeidet knyttet til ytterligere effektivisering, digitalisering og teknologiutvikling innen subsea-markedet, sier Kjetil Hove, direktør for driftsteknologi på norsk sokkel.

På Ågotnes

Kontraktene gjelder subsea vedlikehold og tilleggsutstyr til norsk sokkel, med arbeid både offshore og onshore.

Avtalene gjelder fra 1. mars 2018 med en fast varighet på fem år og inneholder fem fireårsopsjoner.  

Mesteparten av vedlikeholdsarbeidet vil bli utført på Ågotnes-basen utenfor Bergen, i tillegg til Polarbase i Hammerfest.

Onesubsea varslet i 2015 at opp mot 200 av deres rundt 800 ansatte på Sandsli og Askøy måtte gå. I januar i år annonserte så selskapet at nedbemanningstrenden hadde flatet ut etter nye milliardkontrakter i Australia og Mexicogolfen.