Statoil har som operatør for Johan Castberg-prosjektet i dag sendt ut konsekvensutredning for et av Europas største industriprosjekter.

I en pressemelding opplyser Statoil at de har besluttet at driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad. Rekruttering av offshorepersonell fra Finnmark er også prioritert.

Forsyningsbasen i Hammerfest vil gi en sysselsettingseffekt på rundt 30–45 årsverk, og helikopterbasen rundt 12–15 årsverk. 

Driftsorganisasjonen i Harstad, som vil støtte offshoreorganisasjonen og videreutvikle feltet når det er i produksjon, forventer å gi en sysselsettingseffekt på 40–45 årsverk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

– For å sikre en langsiktig oppbygging av petroleumsrelaterte kompetansearbeidsplasser i Finnmark, vil Statoil i samarbeid med andre operatører, leverandører og lokale myndigheter ta initiativ til en gjennomgang av mulige tiltak for å styrke det totale petroleumsmiljøet i Hammerfest og Finnmark. En plan for dette vil bli lansert i løpet av 2017, målet med dette er at Finnmark kan ta en sterkere posisjon i den teknologidrevne utviklingen av Barentshavet, står det i pressemeldingen fra Statoil.

Flere steder

Det drypper på flere steder i Finnmark når Johan Castberg-utbyggingen skal iverksettes. Statoil opplyser at offshore vil vi trenge en bemanning på mellom 90–100 personer fordelt på tre skift.

– Vi vil prioritere å rekruttere så mange som mulig til offshoreorganisasjonen fra Finnmark. Derfor har vi satt i gang et arbeid opp mot fylkeskommunen og skolene i fylket for å få til en god rekruttering til de fagene som vi trenger kompetanse til i offshoreorganisasjonen, sier leder for Drift Nord i Statoil, Siri Espedal Kindem pressemeldingen.

– I Petro Arctic vil vi stå på for at ungdom fra Hasvik, Havøysund, Kirkenes og Alta vil være dem som bemanner oljeplattformen utenfor Hammerfest når den kommer i drift i 2022, sier prosjektdirektør i Petro Arctic Nina Kivijervi Jonassen.

Dagens offentliggjøring av KU for Johan Castberg vil sammen med eventuelle nye store oljefunn i årets borekampanje være viktige steg i riktig retning mot en realisering av en oljeterminal på Veidnes i Nordkapp kommune.

– Dagen i dag viser at eventyret fortsetter, aktiviteten øker i nord og skaper ringvirkninger i hele Nord- Norge, sier en optimistisk styreleder av Petro Arctic Yngve Vassmyr i pressemeldingen.

Drift i 30 år

Konsekvensutredningen er en viktig milepæl inn mot en endelig utbyggingsplan for Johan Castberg som etter planen skal leveres i løpet av 2017.

Johan Castberg feltet ligger nordvest i Barentshavet midt mellom fastlandet og Bjørnøya, utenfor kysten av Hammerfest. Første funnet ble gjort i april 2011, 1250 meter under havbunnen og på ca. 360 meters vanndyp.

Feltet består av flere funn som strekker ca. totalt 7 km og inneholder mellom 450–650 millioner fat olje. Feltet har en forventet oppstart i 2022, og vil være i drift i 30 år.

– Nå nærmer vi oss neste kapitel i olje eventyret i Nord-Norge. Dagens beslutning styrker petroleumsklyngene i Nord- Norge, flere hundre nye arbeidsplasser og ikke minst mange muligheter for våre medlemsbedrifter til leveranser hvert eneste år til 2050. Vi i Petro Arctic jubler over en viktig milepæl som ble annonsert i dag, våre medlemsbedrifter fra Helgeland i sør til Honningsvåg i nord står klare med sveiseapparat og kloke hoder til å konkurrere om oppdrag, sier en optimistisk direktør i Petro Arctic Kjell Giæver i pressemeldingen.