Equinor, tidligere Statoil, planlegger å starte oljeutvinning på feltet i 2022.

Da saken ble behandlet i olje- og energikomiteen på Stortinget, var det bare MDG og SV som motsatte seg utbyggingen. Med tilslutning fra flertallet av de folkevalgte i ryggen, kan nå Olje- og energidepartementet gi sin endelige godkjenning.

LES OGSÅ: – Nå ligger alt til rette for oljeomlastning på Veidnes

Johan Castberg øker de årlige norske utslippene av klimagasser med over 310.000 tonn CO₂, tilsvarende de årlige utslippene fra over 100.000 privatbiler. Castberg-feltet er det hittil største norske oljefeltet i Barentshavet, og forventede utvinnbare oljereserver er 558 millioner fat olje.

– Det er gledelig at Stortinget nå gir grønt lys for Johan Castberg. Feltet vil bidra til stor verdiskapning nasjonalt, og i Nord-Norge spesielt, sier Frps energipolitiske talsmann Terje Halleland.

Ringvirkninger i nord

Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for at oljen fra Barentshavet, innbefattet Castberg-feltet, skal føres i land i Finnmark.

– Vi er spesielt glade for at stortingsflertallet støtter opp om det kravet vi har kjørt hele veien: Vi må skape størst mulig ringvirkninger for befolkningen i nord og legge til rette for terminal på Veidnes, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Stortingsflertallet ber også om at utredningene fra Barents Sea Oil Infrastructure om ulike løsninger for ilandføring skal legges fram for Stortinget i løpet av 2018.

Ventet ikke på godkjenning

SV er kritisk til at Equinor allerede har inngått kontrakter til en verdi av 2,5 milliarder kroner før Stortinget fikk vurdert saken.

LES OGSÅ: – Oljeterminalen på Veidnes vil bli bygd

SV foreslo derfor at det ikke skal være lov å inngå slike kontrakter før saken er behandlet i Stortinget og Plan for utbygging og drift (PUD) er godkjent.

– Oljeindustrien må vente til en skikkelig demokratisk behandling i Stortinget er ferdig, sa Lysbakken til NTB i forrige uke.

SVs forslag fikk imidlertid ikke flertall under behandlingen mandag kveld.

(©NTB)