iFinnmark skrev allerede i juni 2015 om den unge reineieren fra Indre Finnmark som mener det vil være den sikre konkurs å redusere reintallet sitt til 75, som staten har pålagt ham.

Det har ikke lyktes for iFinnmark å komme i kontakt med den unge reineieren selv. Han er nemlig midt i reinflyttinga, og kan sess direkte på NRK i «Reinflytting minutt for minutt».

Heller ikke hans advokat, Trond P. Biti, har vært tilgjengelig fredag formiddag.

LES SAKEN: Ung reineier nektet å godta halvering av reinflokken sin – gikk til sak og vant over staten

– Innenfor folkeretten

I Landbruks- og matdepartementet bekrefter man anken overfor iFinnmark.

–  Vi er uenige i lagmannsrettens dom, sier ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli i Landbruks- og matdepartementet til iFinnmark.

– Staten mener det aktuelle vedtaket om forholdsmessig reduksjon ligger innenfor rammene av statens folkerettslige forpliktelser. En forholdsmessig reduksjon innebærer at alle siidaandelene må bidra til å bringe reintallet ned på et bærekraftig nivå, men likevel slik at de største siidaandelene tar den største delen av reduksjonen. Regelen tar dermed hensyn til alle siidaandelene. Samtidig ivaretar regelen behovet for å kunne opprettholde en hensiktsmessig næringsstruktur i reduksjonsperioden. Regelen innebærer derfor ingen krenkelse av retten til å utøve samisk kultur etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Den videre prosessen i saken er at Høyesterett først skal ta stilling til om anken tillates fremmet. Hvis ankesaken fremmes, vil ankeforhandlingen sannsynligvis berammes innen utløpet av 2017.

Landbruks- og matdepartementet kommenterer ikke saken utover dette.

Vond spiral

Jovsset Ánte Sara gikk til sak mot staten, som krevde at han skulle redusere flokken til 75 dyr. Han vant, både i tingretten og lagmannsretten

– Denne rettssaken var noe han forpliktet seg til å gjøre. Han kunne ikke fortsette med en reindrift som ville gått med et betydelig underskudd hvert eneste år. Dette fikk store praktiske konsekvenser for ham, forklarte advokat Trond P. Biti da de var gjennom første rettsrunde.

Biti har tidligere sagt til iFinnmark at loven med forholdsmessig reduksjon av reintallet i en siida gjør at reineierne havner i en vond spiral, hvor man aldri får ro:

– Det har blitt en vond runddans du aldri kommer ut av. Du må følge med på hva de andre slakter, at de tar ut like mye som deg. Gjør du ikke det, blir du selv den store taperen. Dette er jo helt galt, og jeg kan aldri tenke meg at lovmakerne så for seg at det skal være slik, avslutter Biti.