Eier av et jaktvåpen anmeldes for å ha lånt bort våpenet sitt. Personen som lånte det, anmeldes også. Det opplyser operatør ved politiets operasjonssentral i Finnmark politidistrikt, Stein Kristian Hansen, søndag kveld.

Det var etter en felleskontroll med Reinpolitiet og Statens naturoppsyn (SNO) søndag at det ble avdekket et brudd på våpenloven.

Kontrollen avdekket at en jeger i Kautokeino med lånt våpen ikke hadde papirene i orden. Det var ikke fylt ut en utlånserklæring, noe en etter loven plikter å gjøre. I en slik erklæring skal det blant annet komme fram informasjon om våpenet og ikke minst at begge parter har signert erklæringen.