Foruten alder og navn, som opplyser om at den er skrevet av en godt voksen kvinne, står ingenting om bakgrunnen hennes, om familieforhold eller om hvorfor hun befinner seg i situasjonen hun beskriver.

Budskapet er;

«Jeg vil så gjerne bare ha en venn. Noen å gå en tur med eller snakke med. Kanskje du har bil, så kan vi kjøre på tur. Det hadde vært så hyggelig, for jeg liker godt å se meg rundt, men jeg kjører ikke selv.»

Det knyter seg i magen ved tanke på at ensomheten hos noen kan være så total at det eneste man ønsker er noen å snakke med. En venn. Det er usigelig trist, men en sørgelig realitet veldig mange står i. At dagene består av det samme innholdet, enten det er vinter eller vår, jul eller sommer. Ensomhet kan ramme alle, og diskriminerer ingen. Det er enormt mange ensomme i alle aldersgrupper, og man kan føle seg veldig ensom og alene selv om man tilsynelatende har et godt nettverk og folk rundt seg.

All forskning tyder på at ensomhet henger sammen med depresjoner, angst og andre psykiske og fysiske helseplager. Forskning viser også at følelsen av isolasjon kan være like helseskadelig som å røyke 15 sigaretter daglig. Som flokkdyr er vi mennesker avhengig av å ha noen å dele gleder og sorger med.

I Finnmark er det særlig mange eldre. Det er også mange eldre som er i en situasjon der de har mistet ektefellen gjennom mange år til livets gang, mens barn og barnebarn har flyttet og slått seg ned andre steder i landet. Å føle seg som en del av et større fellesskap når den viktigste veggen i livet brått blir borte, er ingen enkel oppgave.

Og dette året har rammet hardt og brutalt for dem som i utgangspunktet hadde lite kontakt med andre mennesker før Covid-19. Stengte møteplasser, strenge begrensninger på sosiale fellesskap og innskjerping av bevegelsesfriheten har gjort tilværelsen enda vanskeligere for dem som var ensomme fra før.

Uansett grunn står det stor beundring av at man i voksen alder tør å være så ærlig om ensomheten sin, at man henger opp lapp på butikken i håp om å finne noen å dele et par timer av uka med.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark opplyste i sommer om at de var tildelt 11.173.600 kroner av Staten for å iverksette tiltak for å motvirke ensomhet. Målgruppen er seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig, og både kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle organisasjoner har blitt oppfordret til å søke. Søknadsfristen går ut søndag denne uka, og det gjenstår å se om disse midlene blir brukt fornuftig, og med ønsket effekt.

Samtidig viser en studie omtalt av NRK i mai, at de som allerede hadde det tøft psykisk før krisen traff, nå har fått det verre, og at unge under 25 sliter mer enn de eldre. Det er spesielt mange unge tilflyttere som sliter med å skape seg et nettverk i Finnmark utover det de får på skole eller jobb. Noen tankekors å ta med seg inn i tiden som kommer, for dagene blir stadig kortere og nettene lengre når mørketiden nærmer seg for alvor.

Det anslås at mellom 5–10 prosent av befolkningen lider av vinterdepresjon i større eller mindre grad, og typiske symptomer på dette er blant andre nedsatt stemningsleie og sosial tilbaketrekning. Blant de forebyggende tiltakene som foreslås er å bruke tiden før mørket for alvor setter inn, til turer i naturen og til å være mest mulig ute i dagslys.

Så kanskje går det an å tenke litt utenfor boksen hvis man lengter etter nye impulser og mennesker å dele tiden sin med. Det går fint an å finne nye venner på tvers av alder eller åpenbare interesser. Det er fullt mulig å finne et fellesskap i ensomhet også, og aldersforskjell kan bare være positivt for enkelte vennskap.

Det viktigste er å inkludere hverandre. Det er også med på å sørge for at folkehelsen blir litt bedre for mange.